رضا خلیل ارجمندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا خلیل ارجمندی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک انباردار بهستان پخش 1393/3 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد فیروزکوه 1385 - 1390