فهیمه حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه حیدری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 15.04
نجف آباد 1387 - 1391