مونا رهبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مونا رهبر

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر شرکت تبلیغاتی هاوش 1393/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 16.61
پیام نور 1389 - 1393