میلاد مغنیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد مغنیانی

محل سکونت: البرز - کرجسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس ایران یاسا تایر و رابر 1391/8 -
برنامه نویس و مدیر اجرایی آموزشگاه زبانسرای ملل 1389/12 - 1391/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.00
توس 1385 - 1387