حامد مالمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد مالمیر

محل سکونت: تهران - تهران