حسن حیدری

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی و مهندسی گروه صنعتی صفا 1384/8 - 1390/4
مدیر پروژه شرکت آذر فوم 1390/4 - 1391/6
مدیر تولید گروه صنعتی گلرنگ 1361/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 16.15
ماشین سازی تبریز 1385 - 1387