سودابه صفار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سودابه صفار

محل سکونت: گلستان - بندرگز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارفرما خدمات کامپیوتری صفارایانه 1391/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی ادبیات انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 16.26
گلستان 1387 - 1391