فائزه غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فائزه غلامی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.18
علم وهنر 1389 - 1393