محمدرضا روستایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا روستایی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار دفتر فنی مهندسی آباد بوم نگار 1393/1 - 1393/5
نقشه بردار شرکت مشاور زیست بوم هندسی(پروژه البرز مگامال) 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری مسیر
– کاردانی – معدل: 15.60
مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهر سازی 1391 - 1393