ایسان حسین زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایسان حسین زاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 14.70
حکیم سبزواری 1390 - 1394