بتول اکبری راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بتول اکبری راد

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده علمی شرکت پارس حیان 1390/1 - 1391/12