محمود گودرزیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود گودرزیان

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور پتروشیمی بندر امام 1393/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی فراوری و انتقال گاز
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعت نفت 1393 - 1395