کیوان نورزاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیوان نورزاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مامور GIS شرکت پایا تدبیر ایرسا 1394/9 - 1395/2
کارشناس فروش شرکت تدبیر سازان 1394/6 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.86
دانشگاه گیلان 1390 - 1394
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.88
دانشگاه خاتم 1394 - 1395