علی غیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی غیبی

محل سکونت: خراسان رضوی - فریمان

جنسیت: مرد