شیرین عباسیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین عباسیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1388/2 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.03
فن و دانش 1385 - 1389