مجتبی فروتن

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی فروتن

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح عطار الکتریک 1389/12 - 1393/3
طراح و سرپرست اندیشه صنعت 1393/6 - 1394/6
طراح شرق صنعت 1394/12 - 1395/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.00
شهید صدوقی 1387 - 1389