صغری قره باغی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صغری قره باغی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - میانه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارورز شرکت ملی نفت ایران 1393/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.60
ارومیه 1387 - 1391
اقتصاد نفت وگاز
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.70
صنعت نفت 1392 - 1394