ریحانه بی ازار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ریحانه بی ازار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی و سیستم شرکت طرفه نگار 1390/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازارگانی
– کارشناسی – معدل: 15.32
قدر 1386 - 1390