ابراهیم محمدزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم محمدزاده

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین نیروگاه شهید رجایی قزوین 1389/2 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات انتقال
– کارشناسی – معدل: 15.69
غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک 1390 - 1392