فرزانه حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزانه حسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد استخراجی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.67
صنعتی شریف 1391 - 1393
مهندسی مواد متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.45
تبریز 1386 - 1391