مصطفی ولی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی ولی پور

محل سکونت: خراسان شمالی - اسفراین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه سروش پارس ایرانیان 1389/1 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 14.00
فنی مهندسی شهید صدوقی 1379 - 1381