بابک طاهری شمیرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک طاهری شمیرانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس حقوقی اداره حقوقی بانک پاسارگاد 1393/2 - 1394/2