جمال سادات

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جمال سادات

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
به رزومه تخصصی مراجعه شود

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
Analog layout designer Situne co. 1391/3 - 1393/3
Business Manager ADOC 1393/5 - 1394/2
Brand Manager Taklad 1394/4 - 1395/7
Sales manager Mitel co. 1395/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 14.00
صنعتی سجاد 1382 - 1387
برق اتوماتیک کنترل و روباتیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
Warsaw University of Tech 1388 - 1390