میر مهدی طباطبائی اصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میر مهدی طباطبائی اصل

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی بخش قضائی قرارگاه پدافند هوائی اصفهان 1392/6 - 1393/9
پشتیبان کانون قلم چی 1393/11 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 15.18
پیام نور 1388 - 1391