مریم بیک اصفهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم بیک اصفهانی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زن