ساسان مظهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساسان مظهری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 12.08
ازاد ملایر 1383 - 1387