علیرضا عظیمی حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا عظیمی حسینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی و برنامه ریزی شرکت فیروزا 1369/8 - 1373/9
کارشناس ارشد مرکر انرژی های نو 1373/10 - 1374/7
کارشناس تجهیزات شرکت ایتوک ایران 1374/7 - 1380/6
سر ناظر مکانیک شرکت مشانیر 1380/7 - 1389/2
سرناظر مکانیک و سرپرست کارگاه شرکت پردیس روز 1389/6 - 1390/8
سر ناظر مکانیک و سرپرست کارگاه شرکت مشاور یکم 1391/1 - 1393/1
مدیرپروژه شرکت ماشین سازی اراک 1364/6 - 1369/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس مکانیک عمومی
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه فنی و ایالتی کارولینا شمالی 1358 - 1361
مهندس مکانیک جامدات و سیالات
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
دانشگاه فنی و ایالتی کارولینا شمالی 1361 - 1363