عباس یزدانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس یزدانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت گرما آفرین کویر 1391/5 - 1392/12
کارمند شرکت ايمن بهينه سازفروغ 1390/6 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
نجف آباد 1393 - 1395