ابوطالب دانشور وزیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوطالب دانشور وزیری

محل سکونت: کرمان - کهنوج

جنسیت: مرد