احسان عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان عباسی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جوشکار انرژی 1389/6 - 1392/9