مرتضی حسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی حسنی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجندسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب و مسئول دفتر شرکت بیمه نوین کد 2325 1386/6 - 1388/7
رابط خسارت شرکت بیمه نوین سرپرستی شمالشرق کشور 1388/7 - 1389/9
مدیر شرکت بیمه نوین کد 3504 1389/10 - 1393/11
امریه دادگستری شهرستان بیرجند 1391/3 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 16.90
1383 - 1385
مهندسی فناوری اطلاعات IT
– کارشناسی – معدل: 13.86
پیام نور قاینات 1386 - 1390
مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد اسلامی نیشابور 1393 - 1396