هادی نعمتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی نعمتی

محل سکونت: اردبیل - مشگین شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی کارخانه لبنیات 1392/9 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی الی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.89
ازاد اردبیل 1389 - 1392
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.89
ازاد 1385 - 1389