صحابعلی افشار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صحابعلی افشار

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مرد