اطهر کمیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اطهر کمیلی

محل سکونت: خوزستان - اهوازسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت دقیق پرداز خلیج فارس 1390/6 - 1392/6
حسابدار گروه فنی و مهندسی حلی نیا 1393/11 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری دولتی
– کارشناسی – معدل: 17.32
جهاد دانشگاهی خوزستان 1389 - 1393