یوسف ورناصری قندعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یوسف ورناصری قندعلی

محل سکونت: خوزستان - مسجد سلیمان

جنسیت: مرد