سید امین نقوی الحسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید امین نقوی الحسینی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد