حمید احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید احمدی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - شبستر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز ای سودا 1388/3 - 1388/6
مدیرفنی جشم انداز 1390/8 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.95
فخرالدین اسعد گرگانی 1388 - 1390
برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.60
خاتم النبیا 1386 - 1388
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.18
درحال تحصیل 1393 - 1393