سمیرا کریم نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا کریم نیا

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس ایمنی پروژه ساختمان مركزي بورس 1393/5 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.77
موسسه آموزش عالي كار 1390 - 1392