بهزاد صمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد صمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس کارگاه محل کارگاه تهران تک ایستا 1392/5 - 1393/1
رئیس کارگاه-فاز 13 کنگان تهرانجنوب 1391/5 - 1392/2
رئیس mc eied-oiec 1390/1 - 1392/4
رئیس هیئت مدیره پویاساز 1386/5 - 1389/12
رئیس کارگاه محل کارگاه ایلام تهرانجنوب 1384/1 - 1385/4
رئیس دستگاه نظارت عامران افق 1383/2 - 1384/1
رئیس کارگاه محل کارگاه عسلویه الفین دهم شرکت رامشیر 1382/6 - 1383/2
سرپرست اجرا پتروشیمی مارون شرکت سازه خاور 1382/1 - 1382/6
مدیر عامل بیژه شرق 1378/5 - 1381/11
رئیس کارگاه محل کارگاه قم نوین گداز امین 1377/6 - 1378/3
سرپرست کنترل کیفی فراوری مواد معدنی ایران 1375/9 - 1377/6
ناوبان دوم خدمت سربازی 1373/8 - 1375/8
سوپر وایزر اجرائی خزر سقف 1369/1 - 1373/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع معدنی
– کارشناسی – معدل: 13.81
مازندران 1368 - 1373