حمزه گیلاوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمزه گیلاوند

محل سکونت: لرستان - دورود

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالوژی -ریختگری ریختگری
– کاردانی – معدل: 12.59
ازاد نجف اباد 1381 - 1385
مواد جوشكاری
– کارشناسی – معدل: 17.80
علمي كاربردي 1391 - 1392