فهیمه ایزددوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه ایزددوست

محل سکونت: زنجان - ابهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.30
صائب 1391 - 1393