گلناز بختیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گلناز بختیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر آموزش پارسیان 1393/6 -
مدرس شیمی تدریس خصوصی 1388/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.28
سراسری گیلان 1388 - 1393