حمید پیکانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید پیکانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
– کارشناسی – معدل: 14.07
ازاد ابهر 1386 - 1390