وحيد رضا حقيقيان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحيد رضا حقيقيان

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مرد