فرزاد قدمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد قدمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک هسته ای
– کارشناسی – معدل: 13.02
ارومیه 1387 - 1392