رسول شاکرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول شاکرد

محل سکونت: گلستان - علی آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور حقوفی شرکت نور پردازان علم بازار 1393/4 - 1394/1
مشاور وکارشناس حقوقی شرکت به پرور گلستان 1392/11 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق عمومی
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور واحد کردکوی 1389 - 1393