مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح و کارشناس فروش پارندرستار 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.28
دامغان 1388 - 1394