سعید خراسانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید خراسانی

محل سکونت: مازندران - رامسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فنی کار مرکز کامپیوتر کاسپین 1393/7 - 1394/2
کارآموزی و همکاری دانشگاه مهستان سبز شمال 1389/10 - 1390/11
وظیفه ستاد ف.ا.ش تنکابن 1391/11 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.44
ملاصدرا 1386 - 1388
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.45
مهستان سبز شمال 1388 - 1390