حسنیه اربابی هنگامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسنیه اربابی هنگامی

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی شرکت ساختمانی 1392/4 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی – معدل: 17.05
آزاد قشم 1390 - 1394