نگار خوشنود

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نگار خوشنود

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر محمدی 1392/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
سلولی مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 14.90
آزاد کرج 1389 - 1391